ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Τριανταφυλλιά Καραμπίνη είναι βοηθός ερευνητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απέκτησε το προπτυχιακό της δίπλωμα (B.Sc) Οικονομικής Επιστήμης απο το  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και απο το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων απο το Πανεπιστήμιο του Gävle της Σουηδίας.  Επίσης, κατέχει το μεταπτυχίακο της δίπλωμα (M.Sc) στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τομέα των Χρηματοοικονομικών απο το Πανεπιστήμιο της Umeå της Σουηδίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω απο τις Πράσινες Επενδύσεις και τη Κυκλική Οικονομία.