ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥΡΑΛΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ο Φίλιππος Τουραλής – Σμυρνιώτης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει Μεταπτυχιακό (MSc) Δίπλωμα στην Οικονομική Επιχειρησιακή Στρατηγική, όπου αποφοίτησε με άριστα (8,63/10) από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πτυχίο (BSc) από το ίδιο Τμήμα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Το 2013 συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα για την μελέτη, συνεργασίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με θέμα : «Οι προοπτικές του επαγγέλματος του οικονομολόγου στην Ελλάδα και ο ρόλος του στην έξοδο απο την κρίση».

Από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).