ΔΡΑΣΕΙΣ | 20 Νοεμβρίου 2017

Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σεμιναρίων για τον ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τον Α’ Κύκλο Σεμιναρίων για τον ρόλο της ψηφιακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Στόχου 4 Βιώσιμης Ανάπτυξης Νο 4 του ΟΗΕ αναφορικά με την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 350 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση μέσα από την παρουσίαση της συνεργασίας του Εργαστηρίου με την ψηφιακή πλατφόρμα New School.