ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

Διεθύνων Σύμβουλος UNISCRAP PBC.

– Social and Environmental Impact

Ο Παναγιώτης Κολλάς είναι νέος Επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη (2006). Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Πανεπιστημίο Wollongong στον τομέα των Διεθνών Επιχειρήσεων, και καλοκαιρινά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Harvard σε θέματα Βιολογίας, Εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και Αμερικανικής Ιστορίας. Επί του παρόντος, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοοικονομία στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το 2015 έγινε υπότροφος μέσα από το πρόγραμμα SELECTUSA των ΗΠΑ, με στόχο να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Επενδυτικό Συνέδριο στην Ουάσινγκτον. Από τότε έχει ιδρύσει την Παγκόσμια Εταιρεία UNISCRAP PBC, εταιρεία Κοινής Ωφελείας στον τομέα του Περιβάλλοντος. Ως εταιρεία Κοινής Ωφελείας εστιάζει σε όλους τους κλάδους Βιο-Οικονομίας όπως: ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων, κομποστοποίηση, ενεργειακή εξοικονόμηση (Συστήματα συμπαραγωγής Θερμικής, Ηλεκτρικής και Ψυκτικής ενέργειας), ανακύκλωση νερού, και σχεδιασμός και δημιουργία Περιβαλλοντικών πάρκων ανακύκλωσης.

Ως Κοινωφελής οργανισμός στοχεύει στην δημιουργία κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού αντικτύπου μέσω καινοτομίας και έρευνας και ανάπτυξης στις ΗΠΑ, σε θέματα διαχείρισης πόρων. Η UNISCRAP δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ και στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη με σκοπό να γίνει Παγκόσμια Εταιρεία για νέους ανθρώπους σε ένα ΕΝΩΜΕΝΟ κόσμο χωρίς σύνορα.