ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ο Μάρκος Τσελεκούνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στα Οικονομικά της Ρύθμισης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στα Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πριν ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ήταν βοηθός διδασκαλίας (adjunct lecturer) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταδιδακτορικός ερευνητής (postdoctoral research fellow) στο Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβώνας. Η μεταδιδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πορτογαλικό Ίδρυμα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), ενώ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής του διατριβής ήταν υπότροφος του ερευνητικού χρηματοδοτικού προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Επίσης, έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις επιδόσεις του στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές, αντίστοιχα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της βιομηχανικής οργάνωσης, της μικροοικονομικής θεωρίας, της οικονομικής των δικτύων και της ρυθμιστικής πολιτικής. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Industrial Organization, το Review of Industrial Organization και το Journal of Regulatory Economics. Επίσης, έχει συνεχή παρουσία σε διεθνούς φήμης συνέδρια του χώρου της βιομηχανικής οργάνωσης και των οικονομικών της ρύθμισης. Τέλος, έχει ενεργή συμμετοχή σε πλήθος Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σχετιζόμενα με την οικονομική και τη ρύθμιση των δικτυακών αγορών.

Ο Μάρκος Τσελεκούνης είναι επίσης μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και ερευνητικός συνεργάτης (research collaborator) του Center for Advanced Studies in Management and Economics (CEFAGE) του Πανεπιστημίου της Évora (Πορτογαλία).