ΜΑΡΙΑ ΡΑΪΚΟΥ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Η Μαρία Ράικου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Guest Lecturer και Research Associate στη London School of Economics (LSE). Η Μαρία έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα και MSc και PhD στα Οικονομικά της υγείας από το City University, London.

Πριν γίνει μέλος του Τμήματος εργαζόταν ως Ερευνήτρια και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο London School of Economics. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στον τομέα των οικονομικών της υγείας στο Oxford University, City University και στο London School of Economics (LSE Health and Social Care). Έχει διδάξει στο LSE  και στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο. Επίσης είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο London School of Economics, στο London School of Hygiene and Tropical Medicine και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί ως σύμβουλος για το UK Department of Health, το UK National Audit Office, το UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Από το 2015 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιολογικού Κέντρου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα στατιστικά και οικονομετρικά υποδείγματα εκτίμησης κόστους και αποτελεσματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, όπως αυτά εφαρμόζονται στην οικονομική αξιολόγηση, στα οικονομετρικά υποδείγματα ανάλυσης της διάχυσης της ιατρικής τεχνολογίας, και στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, όπως Health Economics, Journal of Health Economics, British Medical Journal, και economic reports, μεταξύ των οποίων reports για το UK Department of Health, το UK National Audit Office και το NICE, στον τομέα της οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας.