ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Κωνσταντίνος Μανασάκης είναι οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα παρακάτω πεδία: Εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, νεοφυής επιχειρηματικότητα, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Σε αυτά τα πεδία έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.