ΖΩΗ ΛΙΤΟΥ

Υπάλληλος Ε.ΔΙ.Π.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ζωή Λίτου εργάζεται ως υπάλληλος Ε.ΔΙ.Π. στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, στο Τμήμα Βιολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Πτυχίο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (2001) από το Παν/μιο του Έσεξ, Αγγλίας, ισότιμο Ελληνικού Ανώτατου Εκαπιδευτικού Ιδρύματος και Διδακτορικο Δίπλωμα (2009) του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: ΑΡΙΣΤΑ).

Τόσο η διδακτορική της διατριβή, όσο και η ερευνητική της δραστηριότητα (9 δημοσιεύσεις, περισσότερες από 150 ετεροαναφορές) αφορούν κυρίως τη δημιουργία αλγορίθμων πρόγνωση δομής και λειτουργίας α-ελικοειδών διαμεμβρανικών πρωτεϊνών, και ειδικών κατηγοριών μεμβρανικών πρωτεΐνών καθώς και προτυποποίηση ειδικών κατηγοριών μεμβρανικών πρωτεΐνών και συγκριτική ανάλυση αυτών. Σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής της ομάδας, ασχολείται με την ανάπτυξη νέων νέων αλγορίθμων, καθώς επίσης και την ομαδοποίηση και ταυτοποίηση νέων δεδομένων από αναζητήσεις σε γονιδιώματα.