Νομοθεσία

Το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2016 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με την Υπουργική Απόφαση 20162478 (ΦΕΚ 1462 τεύχος Β/24-5-2016).