Νομοθεσία

Το Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2016 στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με την Υπουργική Απόφαση 20162478 (ΦΕΚ 1462 τεύχος Β/24-5-2016).