ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΛΙΚΗ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Η Κατερίνα Τσελίκη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ (Μ.Sc.) Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος του διπλώματος (B.Sc) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση σπουδών το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Η πτυχιακή της εργασία αφορούσε την σύνδεση των Sustainable Development Goals με τη επιχειρησιακή στρατηγική.

Έχει εργαστεί ως ασκούμενη σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης συμμετέχοντας σε έργα εκθέσεων βιωσιμότητας, ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντων, βέλτιστων πρακτικών κ.α. Τα ενδιαφέροντά της στρέφονται γύρω από τις πράσινες τεχνολογίες και τις πρακτικές βελτιστοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας.