ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Χημικός Μηχανικός, MBA, MSc

Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο Ηλίας Σαββάκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στα Πληροφορικά Συστήματα (MSc).

Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της ενέργειας και της υγείας καθώς και στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ιδιαίτερα απαιτητικά έργα δημόσιων, ιδιωτικών οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως στους τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου, της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Χρηστής Διακυβέρνησης.

Τα τελευταία έξι χρόνια κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου επιφορτισμένος και με τα θέματα αειφορίας, βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και καινοτόμιας.

Είναι διεθνής εμπειρογνώμονας:

(α) της Expertise France, φορέα του Γαλλικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της Γαλλικής Τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

(β) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) για θέματα χρηστής Διακυβέρνησης και επιμόρφωσης των δημοσίων αρχών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των θεσμικών δομών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Από το 2010 έως και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και Ταμίας του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Ανάπτυξης που εκπροσωπεί 22 χώρες του Αραβικού κόσμου.

Είναι επίσης μέλος του Hellenic Blockchain Hub, της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.