Αρχική/News/The Laboratory is the representative of Greece in the International Council of Biotechnology Associations (ICBA)
Loading...
NEWS | 26 FEBRUARY 2018

The Laboratory is the representative of Greece in the International Council of Biotechnology Associations (ICBA)

The Bioeconomy and Sustainable Growth Laboratory is the representative of Greece in the International Council of Biotechnology Associations (ICBA), a non-profit coalition aimed to promote public understanding of and advocate for public policies to support the growth of the innovative biotechnology industries.

http://internationalbiotech.org/

http://internationalbiotech.org/market/greece/

2018-02-26T10:00:37+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Loading...
ΝΕΑ | 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το Εργαστήριο εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διεθνές Συμβούλιο των Ενώσεων Βιοτεχνολογίας (ICBA)

Το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διεθνές Συμβούλιο των Ενώσεων Βιοτεχνολογίας (ICBA), έναν μη κερδοσκοπικό συνασπισμό που στοχεύει στην προώθηση της δημόσιας κατανόησης για τη βιοοικονομία,  καθώς και την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη των καινοτόμων βιοτεχνολογικών κλάδων.

http://internationalbiotech.org/
http://internationalbiotech.org/market/greece/

2018-02-26T12:01:23+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top