ΑΡΘΡΑ | 12 Μαίου 2020

Ερευνητικό δοκίμιο της Διευθύντριας του ΠΜΣ για τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας στις μικρές επιχειρήσεις, ανάδειξη των εμποδίων, καλές προοπτικές και προτάσεις πολιτικής.

Μπορείτε να βρείτε το ερευνητικό δοκίμιο εδώ: