ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Γεωπόνος

Επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Δρ. Ευθυμία Αλεξοπούλου,  Γεωπόνος, απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με διδακτορικό στις τεχνικές καλλιέργειας του κλωστικού φυτού κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) για παραγωγή βιουλικών και βιοενέργειας.

Επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και από το 2006 υπεύθυνη για τα ενεργειακά/βιομηχανικά φυτά στο τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ.

Επιστημονική συντονίστρια στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: α) BIOKENAF – Biomass Production Chain and Growth Simulation Model for Kenaf (2003-2007), www.cres.gr/biokenaf, β) 4FCROPS – Future Crops for Food, Feed, Fiber and Fuel (2008-2010), www.cres.gr/4fcrops, γ) FIBRA – Fiber Crops as a Sustainable Source of Bio-based Materials for Industrial Products in Europe and China (2012-2015), www.fibrafp7.net,  δ) MAGIC – Marginal land for Growing Industrial Crops: Turning a Burden into an Opportunity, Η2020 (www.magic-h2020.eu; 2017-21) και ε) PANACEA – A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculture (www.panacea-h2020.eu; 2017-20).

Υπεύθυνη (Division Chair) για τις κλωστικές βιομηχανικές καλλιέργειες στο Association of Industrial Crops and Products (AAIC, www.aaic.org).

Υπεύθυνη έκδοσης σε ειδικά τεύχη του διεθνούς περιοδικού Industrial Crops and Products (Vol.68/2015 & Vol 75, Part B/2015). Συν-εκδότης του βιβλίου με τίτλο “ Kenaf: A Multi-Purpose Crop for Several Industrial Applications with New insights from the Biokenaf Project”  published by Springer (https://www.springer.com/us/book/9781447150664; 2013). Υπεύθυνη έκδοσης του βιβλίου με τίτλο “Perennial grasses for bioenergy and bio-products” published by Elsevier (https://www.elsevier.com/books/perennial-grasses-for-bioenergy-and-bioproducts/alexopoulou/978-0-12-812900-5; 2018).