Καλώς ήλθατε στο Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα αιχμής για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στο αναδυόμενο πεδίο της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας ως βασικό πυλώνα σεβασμού του οικοσυστήματος. Οι 17 ΣΒΑ αποτελούν σημείο ορόσημο της ιστορικής συμφωνίας που επετεύχθη τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Νέα Υόρκη με συμμετοχή περισσοτέρων από 15 ηγετών σε
μια προσπάθεια να ανταποκριθούν οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά εξέχοντα ρόλο κατέχει η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες προωθούνται ενεργά από σημαντικούς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ και οι χώρες-μέλη του G7. Η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία, παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες και λύσεις σε έναν αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία
περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων.

Στο Εργαστήριο, αναπτύσσουμε παράλληλες διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο στελεχώνεται από προσωπικό που καλύπτει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκων πεδίων με βασικούς άξονες τις επιστήμες της οικονομίας, της βιολογίας και της χημικής μηχανικής. Συστρατεύοντας διεπιστημονική γνώση, παραγωγικούς πόρους, δεξιότητες και ικανότητες, αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να συντονίσουμε και να προωθήσουμε διεθνούς εμβέλειας έρευνα και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με βάση τους 17 ΣΒΑ. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην ενθάρρυνση και την επιστημονική υποστήριξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τις επιχειρήσεις και μιας εθνικής πολιτικής για την Ελλάδα, θέτοντας τη βιωσιμότητα  στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της μοντέλου, σε συμφωνία με τις τρέχουσες αναπτυξιακές προτάσεις της ΕΕ.

Παράλληλα, το Εργαστήριο στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του οικοσυστήματος και προβάλλοντας τον ρόλο της βιοοικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση.
Φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό του επιχειρείν, την κοινωνικο-οικονομική
ανάπτυξη και την ευημερία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Καθηγήτρια

Διευθύντρια Εργαστηρίου