ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΚΟΣ

Καθηγητής

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Ο Δημήτρης Κέκος είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Χημικών Μηχανικών (1978) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Ενζυμική και Μικροβιακή Τεχνολογία (Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ). Το 1986 εξελέγει στη βαθμίδα του επί θητεία λέκτορα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και το 2005 στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της «Ενζυμικής και Μικροβιακής Τεχνολογίας».

O κ. Κέκος έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (σε 20 εκ των οποίων ήταν συντονιστής και σε 34 ο κύριος ερευνητής). Στο δημοσιετμένο έργο του κ. Κέκου περιλαμβάνονται 110 δημοσιευεσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 120 συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του κ. Κέκου ξεπερνούν τις 4000 (h-index 29) (Scopus analysis, Μάρτιος 2016). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Κέκου αφορούν στην: (α) ανάπτυξη διεργασιών παραγωγής μικροβιακών προϊόντων (βιοαιθανόλη, οργανικά οξέα, ένζυμα), (β) περιβαλλοντική βιοτεχνολογία με έμφαση στο σχεδιασμό βιολογικών διεργασιών απομάκρυνσης ξενοβιοτικών ενώσεων, (β) εφαρμογή ενζυμικών συστημάτων στην βιομηχανία τροφίμων και την κλωστοϋφαντουργία.