ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Ο Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθήνας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη γενικότερη περιοχή της Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας μέσω της συμμετοχής του από διάφορες θέσεις σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Διαθέτει Δίπλωμα και Διδακτορικό από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ΜΔΕ από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Michigan, ΗΠΑ.

Στα ευρύτερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η μικροβιακή αξιοποίηση της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε διεργασίες βιοδιυλιστηρίου 2ης γενεάς, ο σχεδιασμός και η αριστοποίηση διεργασιών για τη μικροβιακή παραγωγή ενζύμων και μεταβολιτών, η βιοσύνθεση απομόνωση και μελέτη βιομηχανικών ενζύμων, και η βιοαποικοδόμηση βιομηχανικών ρυπαντών.

Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 42 ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές (μέσος Συντελεστής Απήχησης 2.6) και ενός Κεφαλαίου σε Ερευνητικό Βιβλίο που έχουν τύχει άνω των 900 ετεροαναφορών (Δείκτης Hirsch = 17). Επίσης έχει παρουσιάσει εργασίες σε περισσότερα από 100 Διεθνή και Εθνικά επιστημονικά συνέδρια H τρέχουσα ερευνητική του ομάδα αποτελείται από έναν μεταδιδάκτορα, 2 υποψήφιους διδάκτορες, 2 φοιτητές επιπέδου Μάστερ και έναν τεχνικό εργαστηρίου).