ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc.) Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής του ίδιου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατείχε πλήρη υποτροφία για τις μεταπτυχιακές της σπουδές από το Iowa State University ενώ υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ για τη διδακτορική της διατριβή.

Παλαιότερα υπήρξε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει επίσης στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2013.

Είναι Eιδικός Σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ενώ υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2015 εκλέχθηκε ομόφωνα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή της διεθνούς κοινότητας European International Business Academy (EIBA).

Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και έχει παρουσιάσει το έργο της σε περισσότερα από 40 διεθνή συνέδρια ενώ, επίσης, έχει διατελέσει μέλος διοργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων.

Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν στην Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως το Empirical Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, κ.α. Ταυτόχρονα, έχει την επιμέλεια σε μια σειρά βιβλίων ανάμεσα στα οποία το βιβλίο «Αφιέρωμα στον John Nash: Θεωρία Παιγνίων» το οποίο αποτελεί συλλογή πρωτότυπων κειμένων έγκριτων παιγνιο-θεωρητικών ανά τον κόσμο καθώς και πρωτότυπη συνέντευξη από τον ίδιο τον John Nash και το οποίο έχει προλογίσει με τον συνεπιμελητή της. Το έργο της έχει λάβει πάνω από 180 ετεροαναφορές μέχρι σήμερα παγκοσμίως.

Είναι κριτής σε πολλά διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά όπως Empirical Economics, Review of Development Economics, Journal of Evolutionary Economics, Review of Urban and Regional Development Studies, Applied Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Developing Areas, Emerging Markets Finance and Trade, Urban Studies, Small Business Economics, κ.α.