ΑΡΘΡΑ | 28 Μαϊου 2017

Βιο-Οικονομία: Ενας πυλώνας ανάπτυξης για το μέλλον!

Άρθρο της Κωνσταντίνας Κοτταρίδη

Δημοσιεύθηκε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 27/05/2017

Η ανάπτυξη αποτελεί μείζον ζητούμενο ιδιαίτερα για την ελληνική οικονομία. Καθημερινά ακούμε συζητήσεις επί του θέματος χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αντίκρυσμα. Ίσως γιατί αναφερόμαστε στο θέμα γενικά χωρίς να εστιάζουμε σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θα συμβάλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας τέτοιος πυλώνας ανάπτυξης και δη βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί η λεγόμενη βιο-οικονομία. Ελάχιστοι γνωρίζουν τον όρο αυτόν, όμως η βιο-οικονομία αποτελεί σημαντικό τμήμα των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017. Βασικός σκοπός αυτών, η μείωση της φτώχειας παγκοσμίως με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από όλες τις χώρες, ώστε να προωθηθεί η ευημερία όλων με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα.

Ταυτόχρονα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήδη έχει θέσει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρόκειται για μια διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση της ανάπτυξης με καινοτομίες που σέβονται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ανοίγοντας τον δρόμο για βιώσιμη γεωργία και αλιεία, ασφάλεια τροφίμων και βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς.

Η βιο-οικονομία αποτελεί την οικονομία του μέλλοντος που ήδη είναι εδώ! Το νέο αυτό πεδίο απασχολεί 22 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και εξαπλώνεται ραγδαία, δημιουργώντας νέους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας και νέες θέσεις εργασίας.

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει βασικές στρατηγικές για τη βιο-οικονομία. Αυτές είναι η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, και η Τσεχία ενώ πρωτοστατεί στον Ευρωπαϊκό χώρο η Νορβηγία! Εκτός Ευρώπης ο Καναδάς, η Κίνα, η Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ έχουν ήδη κάνει δυναμικά βήματα.

Σε αυτό το νέο οικονομικό τοπίο, η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει πίσω. Για τον λόγο αυτό, δύο πρωτοπόρα Πανεπιστήμια της χώρας ένωσαν τις δυνάμεις τους αναδεικνύοντας τον σημαντικό αυτό αναπτυξιακό παράγοντα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστραικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξαν ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιο-Οικονομία με σκοπό να παράσχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την ενσωμάτωση της βιο-οικονομίας στην επιχειρηματική διαδικασία και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Παράλληλα, δημιούργησαν το Εργαστήριο Βιο-Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με κύριο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την προώθηση της βιο-οικονομίας μέσα από πρακτικές εφραρμογές και κατάρτιση σχεδίων δράσης.

Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κεντρικό ομιλητή τον Dr. Christian Patermann, τέως αξιωματούχο της ΕΕ και σύμβουλο της Γερμανικής κυβέρνησης σε θέματα βιο-οικονομίας με τίτλο: «H Βιο-Οικονομία στην Ευρώπη και οι Προοπτικές για την Ελλάδα».